Proqramlaşdırma dilinin seçimi

Proqramlaşdırma sahəsini öyrənmək istəyən hər bir şəxs üçün qarşıda duran əsas məsələlərdən biri hansı dili öyrənməyə başlamaq sualı ilə başlayır. Proqramlaşdırma sahəsinə səyahətdə ilk yol yoldaşım olan kitabın ikinci, üçüncü və dördüncü bölmələri bu mövzuya həsr olunub. Kitabda da qeyd olunduğu kimi qədim dövrlərdə hələ proqramlaşdırma yeni yarananda proqramistlər əsasən birlər və sıfırlardan ibarət olan maşın (yəni komputer) dilində yazmağa başlamışdılar. Maşın dilinin üstünlüyü ondadır ki, proqramlar birbaşa bu dildə yazıldığı halda daha sürətli icra olunur amma onların yazılmasına çox vaxt lazımdır və səhvlər etmə imkanı çox yüksəkdir.
Sonra bu sahə genişləndikcə insan dilini yəni adi sözlərdən ibarət olan komandaları maşın dilinə çevirmək imkanı olan proqramlaşdırma dilləri meydana gəlməyə başladı. Bunların ən köhnələrindən olanı və maşın dilinə daha yaxın olan Asambler olmuşdur. Asamblerin də öz müsbət və mənfi tərəfləri var.
Ümumiyyətlə bu ərəfədə bir çox proqramlaşdırma dilləri meydana gəlmişdir. Bunların sırasında COBOL (COmmon Business Oriented Language), FORTRAN (FORmula TRANslator), C olmuşdur. Ancaq proqramlaşdırma yenə də bir sıra insanlar üçün çətin olduğu üçün Pascal və Basic proqramlaşdırma dilləri yaradılmışdır. Bu dillər vasitəsilə proqramlaşdırma öyrənmək və proqram yazmaq daha da asanlaşdırılmışdır.
Yuxarıda göstərilən proqramlaşdırma dillərinin bazasında, zamanla daha da təkmilləşdirilmiş və C - C++, C#, Pascal - Delphi proqramlaşdırma dilləri yaranmışdır. C proqramlaşdırma dili B proqramlaşdırma dilinin bazasında yaradılmışdır. Bu arada A proqramlaşdırma dili heç vaxt olmayıb, elə B-dən başlayıblar. :)
Mənim əsas maraq sahəmdə olan web sahəsi üçün isə HTML bilgilərinin olması gərəklidir. Daha interaktiv səhifələrin yaradılması üçün isə PHP, Java, Java Script, VBScript bilmək lazımdır.
Məlumatlar bazasının yaradılması üçün isə dBase, FileMaker, FoxPro, Microsoft Access, MySQL dən istifadə olunur.
Proqramlaşdırma aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
1. Proqramın ümumi ideyası formalaşdırılır,
2. Proqramın potensial istifadəçiləri müəyyən olunur,
3. Hansı tip komputerlər və sistemlər üçün proqram nəzərdə tutulduğu müəyyən olunur,
4. Proqramlaşdırma dili seçilir,
5. Proqram yazılır,
6. Test olunur,
7. Test nəticəsində yaranmış problemlər aradan qaldırılır 6-cı addım təkrarlanır,
8. Proqram başqa şəxslərə istifadə olunaraq test olunması üçün başqa verilir,
9. İstifadə prosesində yaranmış problemlər araşdırılır, düzəlişlər olunur və yenidən istifadəçilərə qaytarılır,
10. Tam işlək vəziyyətdə olandan sonra ümumi istifadə və ya satışa çıxarılır.

Bu paraqrafları oxuduqdan sonra gəldiyim nəticələr:
- İdeal proqramlaşdırma dili yoxdur. Hər bir dilin öz müsbət və mənfi cəhətləri var. Əsas proqramlaşdırma məntiqini başa düşməkdir. 

Comments

Popular posts from this blog

Səmimi hisslər gözəl sözləri, Gözəl sözlər səmimi hissləri yaradır

Kouç kimdir və ona hansı məsələlərlə bağlı müraciət etmək olar?

Olduğun kimi yaşa