Posts

Showing posts from January, 2014

Biz nə üçün alırıq?

Biz hər gün müxtəlif məhsul və xidmətləri əldə edirik və ya onlardan istifadə edirik. Görəsən biz bunu nə üçün edirik? İnsanı almağa nə vadar edir? Bu sualın cavabı təbii olaraq onun ehtiyaclarıdır ancaq hansı ehtiyaclardan söhbət gedir? Məsələn biz gedib mağazadan yeni geyim alırıq. Ancaq biz o geyimi almağa lüt getmirik axı, əynimizdə paltarımız var ancaq biz yenə də gedib yenisini alırıq. Demək ki, burda başqa ehtiyaclar vardır ki, bizi yeni geyim almağa vadar edir.
Bu məqamda vacib olan minimum ehtiyaclar ödənildikdən sonra insanın alış prosesinə diqqət etməkdir. Məhz bu mərhələdə satış bacarıqları və satıcıya ehtiyac yaranır. Çünki diqqət etsəniz insanın ilkin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün məhsulları satmağa o qədər də böyük əziyyət çəkmək gərəkmir. Yəni əgər evdə çörək qurtarıbsa biz gedib çörək alacağıq onu bizə satmağa ehtiyac yoxdur. Ancaq insanın bu baza ehtiyacının fərqli məhsullarla ödənilməsi məqamında satış bacarıqları tələb olunur. Məsələn 3 manat, 5 manat və daha bah…