Posts

Showing posts from January, 2016

Şəbəkə Marketinqi fırıldağı

Image
Bir çox insanlar, xüsusilə də Azərbaycanda maləsəf Şəbəkə Marketinqini fırıldaq, piramida və s. kimi sözlərlə assosiasiya edirlər. Əslində isə Şəbəkə Marketinqi çox effektiv satışın motivasiyası alətlərindən biridir.
Bəs görəsən bu sistem nə zamandan yaranıb?
Şəbəkə Marketinqi Karl Renborqun adı ilə bağlıdır. XX əsrin əvvəllərində o qida əlavələrinin hazırlanması ilə məşğul olurdu. Bir çox insanlar qida əlavələri almaq üçün onun yanına gəlir, sullar verirdilər. Karlın öz zaman resursları kifayət etmədiyi üçün o dostlarından kömək istəyir və müştərilərinə qida əlavələri ilə bağlı məlumat verməyi xahiş edir. Bunun əvəzində də onlara satılmış mallara görə komisyon ödəyir. Sonra dostlarının dostlarına da eyni qazanc imkanlarını təklif edir. Beləliklə 1934-cü ildə Karl Renborq Şəbəkə sistemi ilə çalışan "California Vitamins" şirkətini yaradır. Bu şirkətdə tətbiq etdiyi sistem sayəsində qida əlavələrinin istifadəçiləri həmçinin onun distributerinə çevrilirdi. Bununla da şirkət re…

Azersun Holdinq baredə həqiqətlər

Image
Azərsun Holdinq barədə son günlərdə mətbuatda səslənən qərəzli məlumatları oxuduqca, xüsusilə bu fikirləri dövlət nümayəndələrinin dilindən eşitmək xüsusilə təəssüf hissi doğurur. Bu şirkətdə çalışmış və dəfələrlə Abdolbari bəylə görüşlərdə iştirak etmiş və onun fikirlərini dinləmiş bir insan kimi deyə bilərəm ki, bu şirkət deyilənlərin heç birinə layiq deyil. Azersun Holdinq Azərbaycan qida sektorunu qurub yaradan, bu sektorda keyfiyyət standartları müəyyən edən nadir şirkətlərdəndir. Bir çoxları kimi Azərsun bütün satışını hazır məhsulların müxtəlif ölkələrdən gətirilməsi ilə müxtəlif xarici ölkələrə xeyir vermək əvəzinə mümkün qədərində ölkə daxilində istehsalın təşkil olunması və bununla nəinki yerli istehsalın stimullaşdırılması eyni zamanda yeni iş yerlərinin yaradılması insanların işlə təmin olunmasına çalışmışdır.Azərsun Holdinqdə iş mühiti, işçiyə münasibət bir başqa mövzudur. Bu sahədə bir çox şirkətlərə nümunə ola biləcək şəkildə təşkil olunmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, bu…

1981 - 1986-ci illər arası dünyaya gəlmiş əfsanəvi nəsil

Image
Bu illər arasında dünyaya gələn və bu gün 30-35 yaşlar aralığında olan nəsil bilik, dünya görüşü və köhnə vasitələrdən, yeni texnoloji vasitələrə keçidlər baxımından digərlərindən fərqlənir. Məhz bu nəsil ölkəmizin sabahında, bu gün mövcud olmayan orta təbəqəni, orta nəsli formalaşdıracaqdır. Bu yazımda mən bu nəslin uşaqlıqdan bu günə gördükləri, yaşadıqlarını və gələcəkdə görəcəkləri barəsində təxminlərimi yazacağam. Mən özüm də taleyin hökmü ilə bu aralıqda anadan olduğum üçün məqalədə "bizim nəsil" ifadəsindən çox istifadə edirəm. Birinci onu qeyd edim ki, bizim uşaq vaxtlar oynadığımız oyuncaqlar və oyunlar fərqli idi. Bizim bu günkü inkişafımızda və dünyaya baxışımızda onların rolu az deyil. Oyuncaqların (samakat, raqatka, rezinli avtomatlar və s.) əksəriyyətini elə özümüz düzəldərdik. Bu samakatı bu gün uşaqlığını yaşayan övladımıza düzəldib sürməsini istəsən, deyər nəyimə lazımdır. Ondansa mən PlayStore, Apple store-dən maraqlı oyunlardan köçürüb oynayaram. Bizim uş…