Azersun Holdinq baredə həqiqətlər

Azərsun Holdinq barədə son günlərdə mətbuatda səslənən qərəzli məlumatları oxuduqca, xüsusilə bu fikirləri dövlət nümayəndələrinin dilindən eşitmək xüsusilə təəssüf hissi doğurur. Bu şirkətdə çalışmış və dəfələrlə Abdolbari bəylə görüşlərdə iştirak etmiş və onun fikirlərini dinləmiş bir insan kimi deyə bilərəm ki, bu şirkət deyilənlərin heç birinə layiq deyil. Azersun Holdinq Azərbaycan qida sektorunu qurub yaradan, bu sektorda keyfiyyət standartları müəyyən edən nadir şirkətlərdəndir. Bir çoxları kimi Azərsun bütün satışını hazır məhsulların müxtəlif ölkələrdən gətirilməsi ilə müxtəlif xarici ölkələrə xeyir vermək əvəzinə mümkün qədərində ölkə daxilində istehsalın təşkil olunması və bununla nəinki yerli istehsalın stimullaşdırılması eyni zamanda yeni iş yerlərinin yaradılması insanların işlə təmin olunmasına çalışmışdır.Azərsun Holdinqdə iş mühiti, işçiyə münasibət bir başqa mövzudur. Bu sahədə bir çox şirkətlərə nümunə ola biləcək şəkildə təşkil olunmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, bu gün Azərsun məktəbini keçmiş bir çox yüksək səviyyəli profesional insanlar iri həcmli şirkətlərdə, müxtəlif biznes sahələrində çalışırlar. Bu şirkətdə hər zaman çalışanlara qarşı ədalətli münasibət olmuşdur. Mənim şəxsən bu günədək çalışdığım şirkətlər arasında işləyən, çalışqan insana qarşı hər zaman diqqət və qayğısı ilə seçilən ən dəyərli şirkətlərdən biri, bəlkədə birincisi olmuşdur Azersun Holdinq. Bu şirkətdə ən böyük məktəblərdən biri də elə şirkətin rəhbəri Abdolbari Goozal beyin öz sözləri, şirkət toplantıları zamanı dediyi dəyərli fikirləridir. Hər zaman xatırladığım dəyərli fikirlərdən biri Abdolbari bəqin qeyd etdiyi və Azərsun fəlsəfəsinin əsasında dayanan 3 əsas sütun ifadələrdir ki, bunlar İnam, İnam və İnamdır. Həqiqətən də inam olmayan yerdə nə keyfiyyətdən, nə etibardan, nə də nəticədən danışmaq olar. Bunun üçün də inam və bunun əsasında duran dürüstlük Azərsun fəlsəfəsinin təməl sütunlarındandır. Dürüstlük, sədaqət və çalışqanlıq nümayiş etdirən insanın Azersundan öz iradəsi olmadan ayrılması mümkün deyildir. Bu şirkət daxilində gördüyüm və dəyər verdiyim digər prinsip ədalət prinsipidir. Təbii ki, on minə yaxın işçisi olan böyük bir şirkət olduğu üçün ədaləti hər zaman hər yerdə təmin etmək, hər hansı ədalətsizlikləri dərhal görmək mümkün olmaya bilər. Ancaq hər hansı işçiyə qarşı kimliyindən aslı olmayaraq ədalətsiz mövqe nümayiş etdirən biriləri olardısa istər yerli, istərsədə xarici mütəxəssis olsun onun şirkətdə qalması mümkün deyildi.
Abdolbari bəyin qeyd etdiyi və hər zaman mənim də ondan nəql etdiyim maraqlı bir hekayəsi də vardır. O bildirirdi ki, hər kəs gərək işini ürəkdən görsün, hətta belə bir səviyyədə misal çəkirdiki əgər mən bir hambal işləyəsi olsam, çalışaram ki, ən yaxşı hambal olum, insanlara yaxşı xidmət edim ki, biri öz yükünü daşımaq istəsə məni çağırsın, mənə müraciət etsin. Həqiqətən də hansı işdən aslı olmayaraq harada olsan gərək öz işini keyfiyyətli bir şəkildə görəsən insanlara maksimum qayğı ilə yanaşasan. O zaman uğur qazanmaq mümkün olar. Məhz bunun nəticəsidir ki, Abdolbari bəy bir neçə dəfə müflis olmaq səviyyəsinə gəlsə belə yenə ayağa qalxmış və böyük bir holdinqi yenidən qurmuşdur.
O ki, qaldı istehsal olunan məhsullara və onların keyfiyyətinə şəxsən mənim bunda heç bir şübhəm yoxdur. Mən də ailəm də Azersun mallarından istifadə edirik və keyfiyyətindən də məmnunuq. Qərəzli yazılarla çıxış edənlərə isə demək istərdim ki, etnik Azərbaycanlı olmayaraq Abdolbari bəyin etdiyinin heç olmasa onda birini Siz edin, bu işin necə çətin olduğunu görün onda əmin olun ki, heç özünüz tənqid etməyə utanıb çəkinəcəksiniz.

Comments

Popular posts from this blog

Səmimi hisslər gözəl sözləri, Gözəl sözlər səmimi hissləri yaradır

Kouç kimdir və ona hansı məsələlərlə bağlı müraciət etmək olar?

Olduğun kimi yaşa