Kouç kimdir və ona hansı məsələlərlə bağlı müraciət etmək olar?

Kouçinq ölkəmizdə nisbətən yeni bir istiqamətdir. Onun üçün bir çoxlarında sullar yaranır ki, görəsən hansı hallarda mən kouça müraciət etməliyəm? Kouça müraciətin mənim üçün faydası nə olar?
Bu yazıda sizinlə birlikdə bu mövzunun araşdırmağa çalışacağıq.
Beləliklə ilk sual: Kouç kimdir?
Rəsmi olaraq baxsaq, kouç, baza təhsilinə malik (əsasən ali), əlavə olaraq kouçinq sahəsində akkreditasiya olunmuş tədris proqramları üzrə profesional təlim almış (toplam 60 saatdan az olmamaqla), profesional sertifikasiyaya malik şəxsdir.
Obrazlı olaraq isə mən hər zaman kouçinqi, taksi sürücülüyü peşəsinə bənzədirəm. Siz bir məntəqədən başqa bir məntəqəyə daha tez getmək istədikdə taksidən istifadə edirsiniz. Taksiyə oturduqda sizə ilk verilən sualı xatırlayırsınızmı? İlk sual o olur ki, siz hara getmək istəyirsiniz? Gedəcəyiniz yeri dəqiq bildirə bilməsəniz taksi sürücüsü sizi həmin yerə aparıb çıxara bilməz. Gedəcəyiniz ünvanı bilmədikdə, o müxtəlif suallarla (O yer hara yaxındır? Onun yanında nə var?  və s. ) sizin getmək istədiyiniz ünvanın dəqiq təsvirini formalaşdırmağa çalışacaq. Bir profesional kouçun da ilk etdiyi elə buna bənzər bir prosesdir. Beləliklə kouç – sizi olduğunuz yerdən, olmaq istədiyiniz yerə daha sürətli getməkdə bələdçilik edən sürücünüzdür.))
Kouç sizə heç bir məsləhət vermir. Çünki o inanır ki, hər kəsin öz həyat təcrübəsi, öz inkişaf yolu, öz getmək istədiyi ünvan var. Bir şəxs üçün doğru olanlar mütləq deyil ki, başqa bir şəxs üçün də doğru olsun. Hər kəs öz inacları doğrultusunda haqqlıdır.
Kouça hansı məsələrlə bağlı müraciət etmək olar?
Kouçla iş, yuxarıda da qeyd etdiyim kimi getdiyi ünvanı bilən, məqsədləri olan bir insan üçün aktualdır. Məqsədli olduqdan sonra kouça  aşağıdakı məsələrlə bağlı müraciətlər ola bilər:
  •          Məqsədin dəqiqləşdirilməsində dəstək almaq üçün;
  •          Motivasiyanı yüksəltmək üçün;
  •          Xəyallar düyasından, konkret addımlara keçmək üçün dəstək almaq;
  •          Resurs ehtiyatını artırmaq üçün (burada həm informasiya resursu, həm vaxt resursu, həmçinin digər daxili resurslar ola bilər);
  •         Şəxsi inkişaf və karyera inkişafı mövzularında dəstək;
  •          İş və şəxsi həyat arasında balansı tənzimləmək və effektivliyi artırmaq üçün;
  •          Liderlik potensialını inkişaf etdirilməsi üçün;
  •          Effektiv kommunikasiya qurma yollarının analizi üçün;
  •          Həyat baxışı və missiyanın müəyyən olunması üçün və s.

Kouça müraciət sorğuları psixoloq və ya psixoteropevtə müraciət sorğularından fərqli olaraq daha çox gələcəyə yönəlik olur. Psixalogiya bu gün həyatımızda baş verənlərin səbəblərini keçmişdə axtardığı təqdirdə, kouçinq onları artıq yaşanmış bir fakt, bir təcrübə olaraq qəbul edir. Bu təcrübəyə istinadən sizin həmin andan sonra edə biləcəklərinizlə çalışır. Kouçinq prosesində siz “Məndə bu məsələnin həlli niyə alınmır?” sualına deyil, “Mən bu məsələnin həllinə necə nail ola bilərəm?” sualına cavab axtarırsınız.
Kouç sessiyası nəticəsində insanlarda vacib olan məsələlərə diqqət yetirmək və onlara fokuslanmaq bacarığı inkişaf edir. Əhval ruhiyyə yüksəlir və nəticədə insanın ətrafındakı insanlarla daha effektiv kommunikasiya etmə imkanları formalaşır. İnsan daha uzun müddətli planlar qurmağa və onların realizasiyası üçün resurslar axtarışında olmağı öyrənir. Bunlardan əlavə kouç sessiyaları nəticəsind əldə olunan ən böyük nəaliyyət isə öz istəklərin və arzularının dərki və onların reallaşdırılması üçün tam məsuliyyətin öz əlində olmasını hiss etməkdir.


Comments

Popular posts from this blog

Səmimi hisslər gözəl sözləri, Gözəl sözlər səmimi hissləri yaradır

Olduğun kimi yaşa