среда, 17 июня 2020 г.

Anı Yaşamaq…


Düşüncələrimizə və davranışlarımıza nə qədər əhəmiyyət veririk? Nəticədə bizim inkişafımıza mane olan ətrafımızdakı insanların düşüncələrini necə yanaşırıq? Nə qədər tez-tez bizimlə baş verənlərin günahını başqalarında görürük? Nə qədər tez-tez biz başqalarına ümid bağlayırıq? Hansı tezlikdə biz öz həyatımızda tərəzinin balastı rolunu oynayaraq başqalarına bizim taleyimiz barədə qərar verməsinə icazə veririk? Özümüzə nə qədər tez-tez suallar veririk?

Bir insan üçün ən vacib olan – anı yaşamaqdır. Bu anda olduğun yerdə özünü hiss etməkdir. Bu bacarıq bir ifadədə – “Özünüdərk” adlanır.  Məhz özünüdərk yaşadığın anda mövcud olma imkanı verir.

Yaşanan anda olmaq nə deməkdir? Bu yaşadığınız anda, həmin anı yaşadığınız yerdə olmaq, o anın dadını çıxarmağı bacarmaqdır. Bu həyatının hər anında mövcud olmaq deməkdir. Bu vacib işləri sabaha, birigünə, gələcəyə buraxmadan həyatın həmin anında addım atmaq deməkdir. Özünüdərk bütün istəklərə, düşüncələrə və addımlara hakim olmaq, onları dərk etməyi özündə əks etdirir. Özünü dərk edən insan həyatın hər anından həzz alır. Məhz özünüdərk edərək insan öz ali məqsədlərinə nail ola bilir. Özünüdərk etmək heç də özündən razı olmaq demək deyil əksinə bu halda daxili dünyamız bizim müəllimimizə çevrilir və davranışlarımızı, qərarlarımızı düzgün analiz etməyə imkan verir. Bizim yaşadığımız anda mövcudluğumuz avtomatlaşdırılmış bir proses deyildir. Belə ki, avtomatlaşdırma fizioloji bir prosesdir. Bizim barəsində bəhs etdiyimiz isə mental səviyyədə özünüdərkdir. Bizim yaşadığımız hər anda mövcud olmağımız yaşadığımız hər anı müşahidə etmək, dinləmək, hiss etmək və onlardan nəticə çıxarmağı özündə əks etdirir. Hətta bu müşahidələr nəticəsində gəldiyimiz nəticələr yanlış olsa belə, bu nisbidir çünki bu nəticələr bizim öz doğrularımızdır.  Yanlışlığa yol verməyən insan yoxdur və bu normaldır. Yoxlayaraq və səhvlər edərək biz özümüzü dərk edirik və inkişafa doğru addımlar atırıq. Hər bir qərar hər zaman müəyyən bir əmək sərfiyyatı tələb edir. Yerdə olan daşın altından su keçmir ancaq zamanla davamlı axın daşı cilalayıb öz yoluna davam edir. Özünü dərk edərək yaşamaq keçmişi, artıq yaşanmışları keçmişdə buraxmaqla başlayır. Anı yaşamaq – həyatın bu dəqiqəsində yaşamaq deməkdir. Nələrisə başqalarından gözləmədən öz qərarlarına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmək və onlardan nəticə çıxarmaq deməkdir.  Əgər biz səhvlər etməyə davam ediriksə o zaman həyat bizə o dərsi öyrədənə qədər eyni vəziyyələri yenidən və yenidən biz ondan dərs alana kimi bizim başımıza gətirir.  Özünü dərk etmək eyni zamanda həyatla harmoniyada olmaq deməkdir. Biz özümüz özümüzlə nə qədər az konflikdə olarıqsa həyatımız o qədər daha harmoniyada olmuş olar. Mən demirəm ki, həyat asandır və hər şey mücadiləsiz rahat əldə olunur. Əksinə məhz mücadilə nəticəsində biz harmonik yaşama çata bilərik və bu çətinliklər bizə davamlı olaraq qayıdaraq onlardan mütləq nəticə çıxarmamızı təmin edir. Məsələn, deyək ki, siz bir iş yoldaşınızla küsürsünüz daha sonra barışırsınız. Adi bir haldır, ancaq bu hal təkrar təkrar həyatımızda yaranaraq bizim aqresiyanı öz daxilimizdə tamamilə idarə etməyi öyrənənə kimi davam edir. Bununla da biz neqativ halların həyatımızda yaranmasının qarşısını almış oluruq. Özünüzü dərk edin, həyatınızın hər anını dolğun yaşayın, həmin anda mövcud olun!

среда, 6 мая 2020 г.

Olduğun kimi yaşaŞekspir demişdir: “Dünya bir teatrdır, insanlar isə onun aktyorlarıdır”. Bir çox hallarda biz steriotiplərin məngənəsinə qapanmış şəkildə həyatı yaşayırıq. Cəmiyyətin hər tələbi üçün öz maskamızı formalaşdırırıq… Bizim dünya görüşümüzə zidd olan hər şeydən qorxuruq. Belə bir halla qarşılaşanda onu aqqresiya ilə qarşılayırıq çünki bu düşüncələrimizə zidd mövqe bizim dünyamızda formalaşdırdığımız şablonları məhv edir. Həyatımız mübarizə və əzab-əziyyətdən ibarət olduğunu düşünürük. Elə düşünürük ki, hər şeyi mübarizə apararaq əldə etməmiz lazımdır, əslində isə lazım olan hər şey bizim yanımızdadır. Bizə sadəcə əlimizi uzadıb onu əldə etməyimiz qalır. Ancaq yanımızda olan, bizə xoşbəxtlik bəxş edən şeylərə biz qarışıq yollarla getməyə çalışırıq. Bununla da 

özümüz öz həyatımızı çətinləşdiririk. Biz xarici formaya üstünlük verərək daxili dünya barəsində unuduruq. Biz olduğumuz kimi yaşamağı unuduruq. Biz uşaq kimi olmağı unutmuşuq.

Biz hamımız bu dünyaya bizi məhdudlaşdıran bir mühitə gəlirik. Bir uşağı müşahidə etməklə biz olduğun kimi yaşamağın nə olduğunu anlaya bilərik. Uşaqlar maska taxmırlar, rol oynamırlar. Uşaq nəyi görürsə, nə düşünürsə onu da danışır. Bir uşağın gözlərinə bağdığınız zaman parlayan boşluğu görə bilərsiniz. Onun dünyası hələ məhdudiyyətlərə məruz qalmayıb, o hələ maska geyinməyib. Bir uşağın formalaşdırdığı şəxsiyyət onun bilincinin üzərinə geyindiyi cəmiyyət üçün olan maskadır. Bu maskanı uşaqlar 7 yaşından artıq geyinməyə başlayır. Məhz bu yaşdan uşaqların öz daxili dünyaları ilə əlaqəsi kəsilir. Tam formalaşma 14 yaşınadək tamamlanır. Bu yaşdan etibarən ömrümüzün qalan hissəsi üçün artıq vərdiş etdiyimi maskaları daim geyinməyə başlayırıq. Bu maska ilə kütlənin bir hissəsi olaraq “Təki pisləməsinlər, təki yan baxmasınlar, təki uzaqlaşdırıb tək buraxmasınlar təki….” düşüncələri ilə yaşayaraq kütlədən seçilməyə qorxuruq. Kütlənin arasında biz rol oynayırıq, əslində isə uğur insan özü olduğu zaman, olduğu kimi yaşadığı, özünü dərk etdiyi zaman gəlir. Biz həyat illuziyasına qapanıb kim olduğumuzu unuduruq. Biz kütlə içərisində, cəmiyyətdə kim olduğumuzu yaxşı bilirik və öz rolumuzdan çıxmağa qorxuruq. Biz özümüzü geyindiyimiz maska ilə eyniləşdiririk. Bu isə əsl kimliyin illuziyasıdır.

Həyat səhnəsində roldan çıxmaq üçün qərarlılıq önəmlidir. Yuxudan oyanmış, maskadan azad olmuş insanları adətən cəmiyyətdə tutduğu vəzifədən aslı olmayaraq cəmiyyətdən kənarlaşdırmağa çalışırlar. Qədim dövrlərdən “Kim bizimlə deyil, bizə qarşıdır” devizi mövcud olmuşdur. Oyanmış insan kütlənin kölgəsindən günəşə doğru çıxır. Oyanmış düşüncə ikili yaşamdan ayrılmış olur və bununla da kütlə düşüncəsindən kənarlaşmış olur. Məşhur bir deyimdə deyildiyi kimi “Ağıl yaxşı kölə, ancaq pis ağadır”. Maskasından xilas olmuş insanın düşüncəsi tam gücü ilə işıq saçır. Məhz belə insanlara doğru bütün dünya hərəkət etməyə başlayır. Məhz bu insanların ətrafında onları uğura aparan proseslər baş verir. Şanslı olan hər kəs heç də xoşbəxt olmur. Varlı insanların öz problemləri var. Lakin, cəmiyyətin şərti şəraitindən qurtulmağı bacaran şəxslər həqiqətən xoşbəxt olur. Bu şəxslər şüuru şəxsiyyəti sayəsində parlayan şəxslərdir. Maskaları atın, olduğunuz kimi yaşayın!

четверг, 26 июля 2018 г.

Bank sektorunun analitik icmalı (30.06.2018)


Ümumilikdə Bank sektoruna əhalinin inamının azalmasına baxmayaraq, Banklar tərəfindən
hələ də bu inamın bərpası istiqamətində ciddi addımlar müşahdə olunmur. Bu inamın bərpası üçün yeni keyfiyyətdə, modern məhsul və xidmətlərin təqdim edilməsi və onların düzgün bir şəkildə kommunikasiya olunması önəmlidir.  Bir çox Bankirlər elə düşünürlər ki, ilkin olaraq insanların ehtiyacları yaranmalı daha sonra onları ödəmək üçün məhsullar formalaşdırılmalıdır. Əslində isə bunun əksini düşünən və öz müştərilərini yeni innovativ texnologiyalardan istifadə etməklə, yeni bankçılıq trendlərinə öyrədərək inkişaf edən banklar daha avantajlı mövqedə olurlar. Düzdür bu yol daha çox vəsait və zəhmət tələb edən yoldur ancaq uzunmüddətli perspektivdə bu istiqamət öz bəhrəsini artıqlaması ilə verir. Baxmayaraq ki, bir sıra banklar mobil və internet bankçılıq xidmətlərinin tətbiqi ilə, müştərilərinin bankçılıq təcrübələrini təkmilləşdirməyə çalışırlar bu istiqamətin geniş yayılması istiqamətində kommunikasiyalar yetərli görünmür.
Azərbaycan Maliyyə Bazarlarına Nəzarət palatasının yayımladığı 30.06.2018-ci il tarixinə statistik məlumatları ötən ilin müvafiq dövrü və ilin əvvəlinə göstəricilərlə müqayisədə analitik göstəriciləri də Bank sektoruna insanların inam səviyyəsini əks etdirir. Belə ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 30 iyun 2018-ci il tarixinə göstəricilərdə Bank sektorunun ümumi aktivlərində 6.8% azalma müşahidə olunur. 30.06.2017-ci il tarixində aktivlərin həcmi 30.04 mlrd manat təşkil etdiyi halda, 30.06.2018-ci ildə bu göstərici 27.99 mlrd manat olmuşdur. Bu ilin əvvəli ilə müqayisədə isə 0.2% artım müşahidə olunur. Ötən illə müqayisədə aktivlərin həcmində olan azalma əsasən kredit portfelində olan azalma əsasındadır. Belə ki, müştərilərə verilmiş kreditlər ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.04 mlrd manat azalmışdır. Bankların ümumi kredit portfeli 30.06.2017-ci il tarixində 13.46 mlrd manatdan 30.06.2018-ci il tarixində 11.71 mlrd manatadək azalmışdır ki, bu da 13%-lik bir azalmadır. İlin əvvəlinə olan göstəricilərlə müqayisədə isə 3.3% artım müşahidə olunur.
Balansın öhdəliklər tərəfində baxdıqda isə cəmi öhdəliklərdə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11.8%-lik azalma müşahidə olunur. Belə ki, 30.06.2017-ci il tarixinə cəmi öhdəliklər 27.32 mlrd manat olduğu halda 30.06.2018-ci ildə bu göstərici 24.09 mlrd manat olmuşdur. İlin əvvəli ilə müqayisədə cəmi öhdəliklərdə 0.5%-lik azalma müşahidə olunur. Bank sektorunun depozit portfelində ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3.4%-lik artım (30.06.2017 – 16.69 mlrd manat, 30.06.2018 – 17.25 mlrd manat) müşahidə olunsada bu artım əsasən tələbli depozitlər hesabınadır. Belə ki, fiziki şəxslərin bir ilədək yerləşdirdikləri əmanətlər ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 34.6% artım (30.06.2017 – 1.73 mlrd manat, 30.06.2018 – 2.35 mlrd manat), hüquqi şəxslərin tələbli əmanətlərində isə 26.7% artım (30.06.2017 – 5.88 mlrd manat, 30.06.2018 – 7.64 mlrd manat)   müşahidə olunur. Həmçinin, hüquqi şəxslərin müddətli əmanətlərində kəskin azalma müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, ötən ilin müvafiq dövründə hüquqi şəxslərin müddətli əmanətləri 3.93 mlrd manat olduğu halda, 30.06.2018-ci il tarixində bu göstərici 54.6% azalaraq 1.78 mlrd manat təşkil etmişdir.
Maliyyə hesabatlarında həmçinin maliyyə institutlarının banklarda yerləşdirdikləri əmanət həcmlərində ciddi fərqlər var. Belə ki, maliyyə institutlarının 30.06.2017-ci il tarixinə banklarda olan depozitlərinin həcmi 3.99 mlrd manat olduğu halda, 30.06.2018-ci ildə bu göstərici 70.5% azlaraq 1.18 mlrd manat təşkil etmişdir. Azalma tendensiyası 2018-ci ilin əvvəlindən etibarən də davam etmişdir. Belə ki, ilin əvvəlinə olan göstəricilərlə müqayisədə bu göstərici üzrə 22.1%-lik azalma müşahidə olunmuşdur. Bankların maliyyə resurslarına olan ehtiyaclarını bir qismini qiymətli kağızların buraxılışı hesabına təmin etməyə çalışdığı görünür. Banklar tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar 30.06.2017-ci il tarixində 0.21 mlrd manat olduğu halda 30.06.2018-ci ildə bu göstəricidə yeddi dəfədən artıq artım müşahidə olunaraq  1.85 mlrd manat təşkil etmişdir.
2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bankların sayında azalma olsada (30.06.2017 – 31 bank, 30.06.2018 – 30 bank) bankların kapital həcmində artım müşahidə olunur. Belə ki, 30.06.2017-ci il tarixində bankların cəmi kapitalı 2.71 mlrd manat təşkil etdiyi halda, 30.06.2018-ci il tarixində bu göstərici 3.90 mlrd manat təşkil etmişdir ki, bu da 43.8% lik bir artımdır. İlin əvvəli ilə müqayisədə də bu göstəricidə 5.2%-lik artım müşahidə olunmuşdur.
Bankların gəlirlərinin strukturuna baxdığımız zaman faiz gəlirlərində ötən ilin müvafiq dövrünə olan göstəricilərlə (30.06.2017 – 1.01 mlrd manat, 30.06.2018 – 0.84 mlrd manat) müqayisədə 16.3% azalma müşahidə olunduğunu görürük. Qeyri faiz gəlirləri də 45.8% azalma ilə 30.06.2018-ci il tarixinə 0.25 mlrd manat təşkil etmişdir. Bankların xalis mənfəəti ötən ilin 30.06.2017-ci il tarixində 84.9 mln manat təşkil etdiyi halda, 30.06.2018-ci il tarixində bu göstərici 36.3 mln manat olmuşdur.
Digər maraqlı bir göstərici Bankların filiallarının sayı ilə bağlıdır. Ötən ilin iyun ayının sonuna Bankların ümumi filiallarının sayı 560 filial təşkil etdiyi halda, bu ilin eyni dövründə bu göstərici 511 filial təşkil etmişdir. Bu bir il ərzində 49 filial bağlanmışdır. Maraqlıdır ki, filialların sayında azalmaya baxmayaraq Banklarda çalışan əməkdaşların sayında artım müşahidə olunur. Belə ki, 30.06.2017-ci il tarixində Bank işçilərinin ümumi sayı 16095 nəfər olduğu halda, 30.06.2018-ci il tarixində bu göstərici 16737 nəfər olmuşdur. Qeyd edim ki, bank işçilərinin sayında il ərzində artım rəqəminin yəni 642 nəfərin 566 nəfəri bu ilin əvvəlindən olan dövr ərzində işə alınıb.
Bank sektorunun cari vəziyyətini analiz etdikdə belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu sektorda ciddi keyfiyyət dəyişikliklərinə ehtiyac vardır. Daha təkmil idarəetmə modelləri tətbiq olunmaqla modern bankçılıq nümunəsi yaradılmalıdır. Qeyd edim ki, bazarda bir iki bankda artıq bu istiqamətdə ciddi nəaliyyətlər müşahidə olunur. Bu addımları ilə düşünürəm onlar ciddi rəqabət üstünlüyü əldə edəcəklər.четверг, 1 марта 2018 г.

Dünyaya kouç gözü ilə baxmaq

İnsan dünyaya gəlir, böyüyür, həyatı, ətraf mühiti kəşf edir və onu anlamağa çalışır. Bəzən dünya işləri ilə o qədər məşğul olur ki, özünü dərk və öz arzu istəklərinin, resurslar və daxili imkanlarının öyrənməsinə və dərk etməsinə zaman ayıra bilmir. Özünü anlamadan, özünü dərk etmədən isə dünyaya yanaşma bir çox hallarda ağ-qara ekranda film izləməyə bənzəyir – darıxdırıcı və sıxıcı. Bu sıxıcı həyat səhnəsində insan solur, ruhdan düşür, həyat eşqini öldürür və eyni zamanda işlədiyi mühitdə qeyri effektiv, yaxınları ilə münasibətlərdə və üsniyyətə qapalı olur. Dünyaya kouç gözü ilə baxışda insan məhz daxili dünyasına səyahət edir. Öz həyatına, resurlarına, yanaşmalarına 3D formatında baxış keçirir.
İnsanı məcazi mənada bir ağaca bənzətsək, bu ağacın kökləri uşaqlıqdan valideyinlərimizin və bizi sevən böyüklərimizin bizə aşıladığı metoproqramları (Onu etmək olmaz, bunu olar, o yaxşıdır, bu pisdir, bura getmək olar, ora olmaz və s. yüzlərlə proqram və şablonlar) xatırladır. Bu metoproqramlar bizim böyümə imkanlarımızı və yaxud əksinə, özümüzə müəyyən etdiyimiz məhdudiyyətlərimizi müəyyən edir. Göstərilən münasibətdən aslı olaraq isə bu inkişaf prosesində emosional fon yaranır. Emosional durum nə qədər yaxşı olarsa, insan o qədər çoxşaxəli və qolbudaqlı olur və daha çox inkişaf edir. Son zamanlar geniş maraq doğuran emosional intellekt də elə məhz bu mövzudan irəli gələrək aktullaşmışdır. Çünki, daha yüksək emosional duruma malik olmaqla, insan öz öyrənmə və çalışma potensialını artırır, faydalılıq əmsalını yüksəldir.
Dünyaya kouç gözü ilə baxış məhz bu prizmadan formalaşır; özünü, dünyanı, ətrafdakı insanları olduğu kimi qəbul etmək. Potensial inkişaf istiqamətlərini araşdırmaq və heç bir halda məsləhətçi rolunda deyil, araşdırmaçı rolunda olmaq. Çünki, hər kəs üçün öz reallığı doğrudur. Hər kəs öz dünyasına, düşüncə tərzinə uyğun mühitdə yaşayır. Bu dünyaya kənardan müdaxilə etmək doğru deyildir. Hər kəs öz dünyasını, düşüncələrini yalnız özü dəyişə bilər. Bu dəyişiklik qapısı insanın özündədir. İçimizdə olan o fərqliliyə aparan qapının açarı isə bizim öz qarşımızda qoyduğumuz suallardır. Məhz doğru suallar yeniliyə aparan qapını açıb, o tərəfə – yeni mühitə, dəyişikliklərə baxış imkanını yaradır. Yenidən geri qayıdıb, qapını bağlayıb, əski həyata davam etməmək üçün isə emosional dəstək çox önəmlidir. Kouç, insanın öz xəyallar dünyasına səyahət edib, öz təbii arzularını hiss edib, görüb, duyub onlara doğru addımlaması üçün emosional mühiti yaradır. Gedəcəyi yolu isə insan özü seçir.

пятница, 16 февраля 2018 г.

Kouç kimdir və ona hansı məsələlərlə bağlı müraciət etmək olar?

Kouçinq ölkəmizdə nisbətən yeni bir istiqamətdir. Onun üçün bir çoxlarında sullar yaranır ki, görəsən hansı hallarda mən kouça müraciət etməliyəm? Kouça müraciətin mənim üçün faydası nə olar?
Bu yazıda sizinlə birlikdə bu mövzunun araşdırmağa çalışacağıq.
Beləliklə ilk sual: Kouç kimdir?
Rəsmi olaraq baxsaq, kouç, baza təhsilinə malik (əsasən ali), əlavə olaraq kouçinq sahəsində akkreditasiya olunmuş tədris proqramları üzrə profesional təlim almış (toplam 60 saatdan az olmamaqla), profesional sertifikasiyaya malik şəxsdir.
Obrazlı olaraq isə mən hər zaman kouçinqi, taksi sürücülüyü peşəsinə bənzədirəm. Siz bir məntəqədən başqa bir məntəqəyə daha tez getmək istədikdə taksidən istifadə edirsiniz. Taksiyə oturduqda sizə ilk verilən sualı xatırlayırsınızmı? İlk sual o olur ki, siz hara getmək istəyirsiniz? Gedəcəyiniz yeri dəqiq bildirə bilməsəniz taksi sürücüsü sizi həmin yerə aparıb çıxara bilməz. Gedəcəyiniz ünvanı bilmədikdə, o müxtəlif suallarla (O yer hara yaxındır? Onun yanında nə var?  və s. ) sizin getmək istədiyiniz ünvanın dəqiq təsvirini formalaşdırmağa çalışacaq. Bir profesional kouçun da ilk etdiyi elə buna bənzər bir prosesdir. Beləliklə kouç – sizi olduğunuz yerdən, olmaq istədiyiniz yerə daha sürətli getməkdə bələdçilik edən sürücünüzdür.))
Kouç sizə heç bir məsləhət vermir. Çünki o inanır ki, hər kəsin öz həyat təcrübəsi, öz inkişaf yolu, öz getmək istədiyi ünvan var. Bir şəxs üçün doğru olanlar mütləq deyil ki, başqa bir şəxs üçün də doğru olsun. Hər kəs öz inacları doğrultusunda haqqlıdır.
Kouça hansı məsələrlə bağlı müraciət etmək olar?
Kouçla iş, yuxarıda da qeyd etdiyim kimi getdiyi ünvanı bilən, məqsədləri olan bir insan üçün aktualdır. Məqsədli olduqdan sonra kouça  aşağıdakı məsələrlə bağlı müraciətlər ola bilər:
  •          Məqsədin dəqiqləşdirilməsində dəstək almaq üçün;
  •          Motivasiyanı yüksəltmək üçün;
  •          Xəyallar düyasından, konkret addımlara keçmək üçün dəstək almaq;
  •          Resurs ehtiyatını artırmaq üçün (burada həm informasiya resursu, həm vaxt resursu, həmçinin digər daxili resurslar ola bilər);
  •         Şəxsi inkişaf və karyera inkişafı mövzularında dəstək;
  •          İş və şəxsi həyat arasında balansı tənzimləmək və effektivliyi artırmaq üçün;
  •          Liderlik potensialını inkişaf etdirilməsi üçün;
  •          Effektiv kommunikasiya qurma yollarının analizi üçün;
  •          Həyat baxışı və missiyanın müəyyən olunması üçün və s.

Kouça müraciət sorğuları psixoloq və ya psixoteropevtə müraciət sorğularından fərqli olaraq daha çox gələcəyə yönəlik olur. Psixalogiya bu gün həyatımızda baş verənlərin səbəblərini keçmişdə axtardığı təqdirdə, kouçinq onları artıq yaşanmış bir fakt, bir təcrübə olaraq qəbul edir. Bu təcrübəyə istinadən sizin həmin andan sonra edə biləcəklərinizlə çalışır. Kouçinq prosesində siz “Məndə bu məsələnin həlli niyə alınmır?” sualına deyil, “Mən bu məsələnin həllinə necə nail ola bilərəm?” sualına cavab axtarırsınız.
Kouç sessiyası nəticəsində insanlarda vacib olan məsələlərə diqqət yetirmək və onlara fokuslanmaq bacarığı inkişaf edir. Əhval ruhiyyə yüksəlir və nəticədə insanın ətrafındakı insanlarla daha effektiv kommunikasiya etmə imkanları formalaşır. İnsan daha uzun müddətli planlar qurmağa və onların realizasiyası üçün resurslar axtarışında olmağı öyrənir. Bunlardan əlavə kouç sessiyaları nəticəsind əldə olunan ən böyük nəaliyyət isə öz istəklərin və arzularının dərki və onların reallaşdırılması üçün tam məsuliyyətin öz əlində olmasını hiss etməkdir.